top of page

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Hlavní činností firmy je vedení účetnictví. Poskytujeme účetní služby po celé republice. Účetní firma pomáhá našim klientům již přes 26 let a stále se rozvíjí. Za tu dobu jsme získali cenné zkušenosti, a tak Vám garantujeme spokojenost při vzájemné spolupráci.

ZASTOUPENÍ NA ÚŘADECH

Kromě zpracování účetnictví nabízíme podnikatelům doprovodnou službu – zastoupení na úřadech. Při využití našich účetních služeb klientům odpadá nutnost hlídání termínů, dokdy musí být podáno daňové přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení a měsíční přehledy na okresní správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu.

KONTROLUJEME SPRÁVNOST ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Při vedení účetnictví kontrolujeme správnost účetních dokladů. Vedení účetnictví zahrnuje mimo jiné vedení účetního deníku a pokladní knihy, které jsou Vám na konci účetního období předány v tištěné podobě spolu s veškerými doklady. Disponuje-li společnost s dlouhodobým hmotným majetkem, zajistíme výpočet odpisů pro jednotlivé roky.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Měsíčně, případně čtvrtletně, zpracujeme přiznání k dani z přidané hodnoty, ročně pak přiznání k dani z příjmů, k dani silniční nebo k dani z nemovitostí.

ÚČETNÍ SOFTWARE

Používáme účetní software Pohoda, který je pravidelně aktualizován podle nejnovějších účetních zákonů, standardů a předpisů. ​Máme zkušenosti také s účetními systemy Abra a FlexiBee.

ÚČETNICTVÍ ON-LINE

Využít můžete také účetnictví on-line, což pro Vás znamená výhodu kdykoli nahlédnout do svého účetnictví. Abyste mohli sledovat účetnictví své firmy on-line, potřebujete připojení k internetu, o zbytek se postaráme my. Účetnictví on-line nabízí více možností využití, nejčastěji je využívána on-line fakturace, která snižuje náklady na účetní služby. On-line faktura, kterou vystavíte svému klientovi například i přes svůj mobil, je uložena na server a účetní může ihned provést kontrolu a bez zdržení formálně správnou fakturu odeslat na adresu klienta.

DAŇOVÁ EVIDENCE

PRO KOHO?

Daňová evidence je určena pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a jejichž roční obrat je nižší než 25 milionů Kč.

CO ZAJISTÍME?

Zajistíme Vám kompletní vedení a zpracování daňové evidence včetně zastupování na úřadech (zdravotní pojišťovna, OSSZ, finanční úřad). S námi Vám odpadá starost s hlídáním termínů, dokdy je třeba podat daňové přiznání a formuláře na zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE ZAHRNUJE

 • vyzvednutí a kontrolu správnosti dokladů

 • zaúčtování dokladů

 • zpracování závazků a pohledávek

 • vedení a tisk účetního deníku a pokladní knihy

 • evidence dlouhodobého hmotného majetku včetně výpočtu odpisů

 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty

 • zpracování přiznání k dani z příjmů

 • zpracování přiznání k silniční dani

 • tisk konečných účetních knih

 • zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu

 • zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení

 • vystavení příkazu k úhradě / inkasu


MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Mzdové účetnictví je jednou z nejdůležitějších činností, které podnikatel musí mít zpracované každý měsíc, když se rozhodne přijmout zaměstnance.

CO ZAHRNUJE?

Mzdové účetnictví nezahrnuje jenom měsíční zpracování mezd, ale i další činnosti, které souvisí s personalistikou. Při přijetí zaměstnance musí podnikatel do 8 pracovních dnů nahlásit změny jak všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou zaměstnanci přihlášeni, tak i správě sociálního zabezpečení. Měsíčně musí zároveň dokládat, kolik peněz za zaměstnance každý měsíc odvedl na zdravotním a sociálním pojištění.

MÁTE ZÁJEM?

Máte zájem o zpracování mezd naší společností a přenechat tak všechny tyto činnosti nám? Není nic jednoduššího než nás kontaktovat.


DANĚ, PORADENSTVÍ A OPTIMALIZACE

DAŇOVÉ SLUŽBY A OPTIMALIZACE

Není potřeba dotovat stát více, než si zaslouží. Proto Vám pomůžeme zpracovat daně tak, abyste využili veškerých úlev, které můžete uplatnit, a neplatili tak více, než je povinné.

SLUŽBY DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DANÍ

 • Daň z přidané hodnoty
  Záznamní povinnost v elektronickém formátu, kontrola přiznání z pohledu správnosti položek a jejich úplnosti, tvorba souhrnného hlášení, výpisů z evidence pro přenesenou daňovou povinnost, tvorba kontrolního hlášení, určení správné sazby DPH a jiné.

 • Daň z příjmů fyzických osob a SP/ZP přehledy
  Daňové přiznání a Přehledy v elektronickém formátu, odhad daňové povinnosti v průběhu roku, návrh optimalizačních kroků, výpočet záloh, provedení ročního zúčtování daní a jiné

 • Daň z příjmů právnických osob
  Sestavení daňového přiznání v elektronickém a tištěném formátu, odhad daňové povinnosti v průběhu roku, návrh optimalizačních kroků, dohled nad fakturací mezi spřízněnými stranami, výpočet záloh a jiné.

 • Ostatní daně
  (z nemovitostí, silniční daň apod.) -  výpočet daní v elektronickém formátu, výpočet záloh a jiné.

SLUŽBY, KTERÉ JSOU V OBLASTI DANÍ NAŠÍM STANDARDEM

 • Registrační a oznamovací povinnosti
  zařídíme veškeré registrace, změny a oznamovací povinnosti vůči úřadům daňové a celní správy

 • Platební kalendář přímo do Vašeho mobilu či do emailu
  již nikdy více pozdě či chybně zaplacených daní. Váš chytrý telefon Vás notifikacemi upozorní na splatnosti daní

 • SMS notifikace o daních (termíny, splatnosti)
  další forma upozornění pro Vás

 • Zasílání přiznání na Finanční úřad datovou schránkou
  v příslušném formátu (xml), správa datové schránky

 • Získání online přístupu (náhledu) do Vašeho daňového spisu u Vašeho finančního úřadu
  kdykoli si zkontrolujte, zda a kdy Vám daň byla vyměřena a jaké zůstatky daní Váš Finanční úřad eviduje.

 • Zasílání PDF tiskové verze daňových přiznání
  - na Váš email či v papírové podobě poštou.

 • Archiv daní a podaných daňových přiznání a dokumentů
  seznam dokumentů podle daně a roků aktualizovaný a přístupný na vyžádání online.

 • Prodloužení termínu pro podání přiznání
  získejte více času na daňová přiznání skrze externí daňové poradce.

 • Zpracování daňových žádostí
  splátkový kalendář, snížení záloh, žádosti o závazné posouzení apod.

 • Průběžný odhad Vaší daňové povinnosti již v průběhu roku na měsíční bázi
  - s námi budete kdykoli vědět, jakou částku daní (daň, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění) budete doplácet po skončení roku. Zabráníme tak stresovým a nepříjemným překvapením na Vaší straně.

 • Špičkový daňový software
  používáme český expertní daňový software, který je denně aktualizovaný.

 • Daňové plánování
  i daně lze plánovat s ohledem na známé a předpokládané parametry.


S NÁMI SE LÉPE ZORIENTUJETE V ČESKÉM DAŇOVÉM SYSTÉMU. MĚJTE SVÉ DANĚ POD KONTROLOU!
bottom of page